make free website

REFERENCE

Unipetrol a.s. Litvínov

- základní mapa závodu
- geometrické plány
- vytyčování vlastnických hranic pozemků
- účelové mapy
- sledování posunů
a deformací staveb 

Městský úřad Most

- digitalizace katastrálních map (18 kat. území) pro geografický informační systém města
- geometrické plány
- vytyčování hranic pozemků

Pozemkový fond ČR

- geometrické plány

Městský úřad Meziboří

- digitalizace katastrálních map (1 kat. území) pro geografický informační systém města
- geometrické plány
- vytyčování hranic pozemků

Mostecká uhelná společnost a.s.

- základní mapy závodů 
- geometrické plány

Pozemkový úřad Most
a Chomutov

- vytyčování vlastnických hranic pozemků a vyhotovování geometrických plánů pro zápis vlastnických vztahů do kat. nemovitostí
- Komplexní pozemkové úpravy kat. území Havraň

Městský úřad Litvínov

- digitalizace katastrálních map ( 10 kat.území) pro geografický informační systém města    

Metrostav Praha

- geodetické práce při výstavbě nákupních středisek Tesco v Mostě a Kladně

O2 Czech Republic

- geodetická dokumentace skutečného provedení pokládky tel.kabelů v digitálním provedení

Obecní úřady v okrese Most

- geometrické plány
- vytyčování hranic pozemků - mapové podklady

Česká Rafinerská,a.s.

- výšková sledování staveb
- geometrické plány

SYNTHOS Kralupy a.s.

- geometrické plány
- vytyčování a zaměřování
el. kabelů