make free website

NABÍDKA SLUŽEB

Mobirise

Mapovávání polohopisu a výškopisu,  Geodetická dokumentace realizovaných staveb a inženýrských sítí. Zaměřování výšek. Vytyčování staveb a inženýrských sítí. Speciální práce - zaměřování jeřábových drah, měření posunů a přetvoření staveb a jejich konstrukcí, zaměření a výpočet kubatur apod.

Mobirise

Pro grafické vyjádření rozsahu práva (břemene). Pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci. Pro rozdělení pozemku. Pro změnu hranic katastrálního území. Pro změnu hranic pozemku. Pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu. Pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách.

Mobirise

Digitalizace grafických (papírových map) vektorizací celého nebo částečného obsahu. Zpracování veškerých geodetických prací
v digitální podobě - volitelný výstupní formát dat.

Mobirise

Pro občany a firmy. Pro potřeby komplexních pozemkových úprav.

Mobirise

Založení, vedení a aktualizace systému pro města a obce (katastrální mapa, soupis parcel, technická mapa, pasporty komunikací, inženýrských sítí, veřejné zeleně atd.) Certifikát autorizovaného dealera geografického systému MYSIS firmy Gepro Praha.

Mobirise

Výkon funkce odpovědného geodeta pro investiční výstavbu, úřední ověřování výsledků geodetických prací dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu §13 odst. 1 písmeno a,b,c. Poradenství v oblasti katastru nemovitostí. Kopírování A4, A3. Kresby na digitálním plottru (digitální soubory) pro projektanty.